Zobacz cały ranking ofert
logo

W dzisiejszej gospodarce rynkowej niepomiernie wzrosło znaczenie usług, w porównaniu z epoką socjalizmu, gdy najważniejszy był przemysł. Wśród usług, bardzo dużą rolę odgrywają również usługi finansowe. Przejawiają się one zarówno w oferowaniu lokat, funduszy i innych produktów mających z założenia przynosić klientom zysk, jak również kont osobistych, które pozwalają za niewielką opłatą lub nawet bezpłatnie, na własnoręczne zarządzanie naszymi pieniędzmi. Jednak sztandarowym produktem, zarówno dla banków, jak i innych instytucji para bankowych, są kredyty i pożyczki. To właśnie z ich udzielania, te instytucje czerpią największe zyski. Pożyczki gotówkowe na dowód przynoszą bowiem każdej instytucji, która go udzieliła, realny zysk, w postaci prowizji i różnego rodzaju opłat, a także sumy odsetek, pomniejszonej o koszt pieniądza, który był potrzebny do uruchomienia pożyczki. Jest to całkiem pokaźny zysk, dostępny jednak dla banku tylko w sytuacji, kiedy klient spłaca raty, choćby nawet z niewielkim opóźnieniem. Charakterystyczne jest przy tym, że wiarygodność klienta, przejawiająca się w terminowym spłacaniu przez niego rat kredytów oraz innych stałych zobowiązań, wcale nie musi bezpośrednio zależeć od wysokości jego dochodów. Owszem, utrata pracy i tym samym stałych dochodów, zazwyczaj powoduje także kłopoty w spłacaniu rat, jednak wiele osób tak czyniących, posiada całkiem dobrą sytuację finansową. Instytucje parabankowe zazwyczaj pomijają kwestię wiarygodności swych klientów, zakładając najwyraźniej, że większość ich klientów i tak miała już w przeszłości kłopoty ze spłatą rat. Zwiększone w związku z tym ryzyko złej sytuacji kredytów, odbijają sobie poprzez wyższe oprocentowanie, opłaty oraz prowizje. Jednak dla banków kwestia, aby nie udzielić kredyt bez poręczycieli online osobie, która nie jest wiarygodna i która niesie ze sobą ryzyko nieterminowego spłacania kredytu, jest zazwyczaj sprawą prestiżową. W związku z tym, banki wdrażają procedury badania wiarygodności klienta. Jeszcze kilkanaście, a nawet kilka lat temu polegały one przede wszystkim na wysyłaniu zapytań dotyczących klientów do innych pobliskich banków. Jednak nie wszystkie banki odpowiadały na takie zapytanie, a poza tym dziś ich ilość jest po prostu za duża. Istnieje jednak od kilku znacznie lepsza metoda, polegająca na wykorzystywaniu danych, przechowywanych w Biurze Informacji Kredytowej. Jest to instytucja, która pośredniczy w przekazywaniu informacji o zaangażowaniu kredytowym poszczególnych klientów. Jej baza może być uznawana za najpełniejszą bazę tego typu, gdyż przekazują do niej informacje, o udzielonych kredytach, praktycznie wszystkie banki. W zamian, mogą czerpać informacje z baz Biura, wysyłanych w postaci tzw. raportów BIK. Biuro Informacji Kredytowej oferuje pewną pulę bezpłatnych raportów na temat poszczególnego klienta, przy czym zapytania do BIK nie są rozliczane w odniesieniu do danego banku, lecz do wszystkich banków w ogóle. Jeśli zatem zapytanie wygenerowane przez jakiś bank przekroczyło ów limit, musiałby on zapłacić za ten raport. Takie obostrzenie ma nie tylko powstrzymać banki przed wysyłaniem nadmiernej ilości zapytań, ale także zdyscyplinować samych kredytobiorców, aby nie odwiedzali w krótkim czasie kilkunastu banków, mając nadzieję na uzyskanie kredytu. Wprawdzie banki przy ocenie wiarygodności kredytowej klientów, korzystają też z innych baz, choćby Biura Informacji Gospodarczej, a także W odpowiedzi własnych, wewnętrznych baz, to jednak BIK można uznać za instytucję w pewnym sensie potężniejszą nawet od banków - pożyczka bez dochodów i bik. Wprawdzie bowiem Biuro Informacji Kredytowej nie jest w stanie wypłacić nam żadnych pieniędzy, ale w praktyce często decyduje o tym, czy otrzymamy kredyt. Jest to o tyle ważne, iż baza BIK, jak zresztą niemal każda baza, nie tylko dotycząca kredytów, nie jest pozbawiona błędów. Taki błąd może spowodować, iż nie otrzymamy niemal pewnego, jak by się mogło wydawać, kredytu, co może negatywnie odbić się na naszym życiu. W dodatku wychwycenie takich ewentualnych błędów i ich modyfikacja jest zazwyczaj czynnością długotrwałą, a przecież każdemu zależy na szybkim uzyskaniu kredytu.